Razvoj MapApp projekta

AppWorks Admin 2022-09-30 11:15:00

Razvoj MapApp projekta koji obuhvata proizvodnju MapApp interaktivnih postera koji rade u kombinaciji sa MapApp mobilnom aplikacijom podržao je Fond za inovacionu delatnost odabravši ga kao jedan od 13 najinovativnijih projekata za 2022. godinu. 

Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz Pretpristupnih fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Uz pomoć ove podrške uspeli smo da naš projekat koji za cilj ima osavremenjavanje i unapređivanje obrazovnog sistema u Srbiji izdignemo na viši nivo. Pošto razvoj ovog pomoćnog obrazovnog sredstva obuhvata kako kreiranje novih postera, tako i unapređivanje funkcionalnosti mobilne aplikacije, na ovaj način uspeli smo da poboljšamo dinamiku razvoja našeg projekta. Upravo zbog toga MapApp interaktivni posteri se već sada nalaže u velikom broju škola širom Srbije čineći da moderne tehnologije i inovacije budu u funkciji znanja, obrazovanja i vaspitanja. 

Podstaknuti i motivisani nastavljamo dalje razvijajući jednu lepu priču u kojoj će obećavamo biti još dosta novosti, planova i uspeha.

Vaš MapApp tim