Skeniranje QR kodova

AppWorks Admin 2022-09-15 12:27:00

Dragi korisnici,

Kako je naša zamisao da se MapApp mobilna aplikacija koristi u kombinaciji sa MapApp interaktivnim posterima, QR kodovi koji vode do digitalnog sadržaja dostupni su samo na štampanim verzijama naših postera

Kada korisnik prvi put skenira QR kod sa određenog postera kroz MapApp mobilnu aplikaciju, automatski mu se unutar odeljka Teme učitava celokupni digitalni sadržaj datog postera kome korisnik naknadno može pristupiti i bez ponovnog skeniranja QR koda. 

Na ovaj način želimo da podstaknemo korisnike da digitalni sadržaj dostupan na aplikaciji posmatraju i koriste kroz prizmu naših postera što će verujemo dati najbolje moguće rezultate i učenje učiniti zabavnijim i dinamičnijim. 

Vaš MapApp tim